مرور رده

دیجیتال مارکتینگ

چرا سئو نیازمند تولید محتوا است؟

شاید در نگاه اول برایتان سوال پیش بیاید که سئو و تولید محتوا چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ سئو یک کار فنی و پیچیده است و محتوا هم به عنوان یک مفهومی گسترده در بازاریابی محتوا مطرح می‌شود. اما ارتباط این دو با یکدیگر به چه منظور است؟ در واقع…