چند راه ساده برای مدیریت زمان

همه انسان در زندگی خود همواره در پی یافتن راهی برای مدیریت زمان خود هستند. برای ارزشمند تر کردن زندگی و زمان های استفاده شده خود نیاز است که زمتن خود را در طول روز مدیریت کنیم.

نکات مهم در شروع کسب و کار اینترنتی

کسب و کار اینترنتی از موضوعاتی است که در سال های اخیر به آن بسیار توجه شده است و به همین جهت به منظور شروع آن باید به نکات مختلف و مهم در این رابطه بسیار دقت شود.

راهنمای کامل نگهداری از باتری لپ تاپ

همانطور که می دانید باتری لپ تاپ و لوازم برقی دیگر پس از مدتی با استفاده زیاد خراب می شوند. ما میتوانیم با انجام راهکار هایی از خراب شدن آن جلوگیری کنیم یا آن را به تعویق بیاندازیم.

فراونی آب در ماه حتی بیشتر از تصور ما

فراونی آب در ماه خیلی بیشتر از تصور ما است، در گذشته تحقیقات نشان می دادند که در روی ماه مقدار کمی آب قرار دارد. اما امروزه دانشمندان به تحقیقاتی دست پیدا کرده اند که حاکی این قضیه است که فراونی آب در ماه بیشتر از آنچه که قبلا تصور می…