مرور برچسب

کلید موفقیت

انعطاف پذیری در شرایط سخت کلید موفقیت در افراد مشهور

وقتی با زندگی نامه ی افراد مشهور مواجه می شویم و اطلاعاتی راجع به زندگی برخی از آن ها بدست می آوریم متوجه می شویم که بسیاری از این افراد زندگی بسیار سختی را گذرانده اند و یا به زبان دیگر انعطاف پذیری خود را در تمامی مراحل زندگی حفظ کرده اند…