مرور برچسب

سانترال آنالوگ

مقایسه سامانه ویپ با سیستم سانترال آنالوگ

سیستم تلفن ویپ از سیستم‌های کاربردی است که در دنیای امروز با توجه به کمبود زمان و همچنین پیچیده بودن کارها از آن بسیار استفاده می‌شود. در گذشته نه چندان دور به جای استفاده از این سیستم از سیستم سنتی سانترال آنالوگ استفاده می‌شده که با توجه…